Inwentaryzacja drzewostanu

Przy inwentaryzacji drzew i krzewów sporządzane są:

 • mapa terenu z naniesionym drzewostanem
 • zestawienie tabelaryczne drzew i krzewów, w którym określa się:
  • liczbę porządkową kolejnych drzew zgodną z oznaczeniem
  • gatunek drzewa (nazwa polska i łacińska)
  • wysokość drzewa
  • obwód drzewa na wysokości 130 cm (od ziemi)
  • stan zdrowotny drzewa
  • drzewa wskazane do ewentualnego usunięcia