Modernizacja ogrodu

Ogród warto odświeżać by cieszył zmysły na nowo

Modernizacja istniejącego ogrodu może mieć bardzo różny zakres: od niewielkich zmian wybranych fragmentów po przebudowę całego ogrodu. Zazwyczaj przebiega ona w następującej kolejności.

  • Ustalenie koncepcji zmian i modernizacji ogrodu
  • Wykonanie projektu dla modernizacji o większym zakresie
  • Kosztorys proponowanych zmian
  • Wykonanie modernizacji ogrodu zgodnie z ustalonym zakresem