Projektowanie ogrodu, tarasu, nawierzchni

Projektowanie wymaga kilku kolejnych kroków

1. Analiza stanu istniejącego

 • niezbędna mapa terenu z naniesionym budynkami, nawierzchniami i drzewostanem,
 • wizja lokalna na terenie planowanego ogrodu/tarasu
 • inwentaryzacja drzew, krzewów

2. Projekt koncepcyjny ogrodu/tarasu

 • dwie koncepcje funkcjonalnego zagospodarowania ogrodu/tarasu, uwzględniające podział funkcjonalny ogrodu, kształty rabat, trawnika, tarasu, rozmieszczenie małej architektury, ścieżek, rodzaju nawierzchni itp.
 • wstępne wizualizacje ogrodu dla każdej koncepcji

3. Projekt techniczny

 • szczegółowy projekt nasadzeń roślinnych
 • lista roślin
 • zwymiarowany projekt techniczny
 • propozycje rozmieszczenia oświetlenia

4. Wizualizacje ogrodu

  uwzględniające:

 • nasłonecznienie/zacienienie ogrodu w ciągu dnia
 • wygląd ogrodu w różnych porach roku
 • symulacja wzrostu roślin po kilku latach
 • spacer po ogrodzie