Zakładanie ogrodu/Aranżacja tarasu

Etapy zakładania ogrodu

 • Kosztorys wykonania ogrodu wg projektu
 • Przygotowanie terenu – oczyszczenie, usunięcie karp, krzewów, wysadzenie roślin
 • Prace ziemne – wywiezienie, dowiezienie ziemi, niwelacja terenu, przekopanie terenu glebogryzarką itp.
 • Wykonanie systemu nawadniającego
 • Zasilenie podłoża nawozami organicznymi lub mineralnymi
 • Wytyczenie rabat, ścieżek, innych nawierzchni w ogrodzie
 • Wykonanie obrzeży
 • Wykonanie nawierzchni w ogrodzie
 • Instalacja małej architektury
 • Sadzenie roślin
 • Przykrycie ziemi na rabatach - agrowłókniną, wysypanie korą, kamieniem
 • Wykonanie trawnika z rolki lub z siewu